Chẳng đến cùng mùa đông


Mùa đông ở đâu đó, trong từng góc phố, trong từng cơn gió chiều
Trong những bình yên.
Bàn tay chợt lạnh.
Mùa đông đến.
 Em chẳng đến cùng mùa đông.
Chẳng biết em ở đâu giữa tuyết trắng trời.
Mùa đông giấu mất em.
Giấu để anh mải miết đi tìm.
Giấu kín em vào lòng anh,
Để anh mải miết đi tìm…Gió đừng thổi
Để vươn vấn mùi hương
Tuyết đừng rơi
Để lạc mất dấu chân tìm.
Mải miết đi tìm
Tìm mãi, tìm mãi
Lạc mất dấu chân
Lạc mất em
Lạc mất cả mùa đông
Mong chờ em
Mà em chẳng đến
Chẳng đến cùng mùa đông…

Viết bậy bạ, chẳng hiểu gì cả =))

By Mai K Đa Blog
maikda.com