Kiểu gì cũng phải chết


Con mèo dí súng vào đầu 1 con chuột rồi hỏi
- 1+1= ?
Con chuột run rẩy trả lời:
- Dạ 1+1=2 ạ !!!!!
“Pằng”
Con mèo thổi khói: Mày đã biết quá nhiều.

Đến con chuột thứ 2, vẫn câu hỏi đó:
Con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:
- Dạ em không biết ạ !!!!!
“Pằng”
Con mèo thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.


Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó:
Con chuột thứ 3 suy nghĩ rồi trả lời:
- Biết thì sao mà không biết thì sao ?!!
“Pằng”
Con mèo thổi khói: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.


Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó:
Con chuột thứ 4 suy nghĩ rồi trả lời
- Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn thì em biết phải làm sao ?!!
“Pằng”
- Mày phải chết vì mày đã nói quá nhiều !!


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan