Lại một đêm mưa


Lại một đêm mưa 
Truyện 100 chữ

Có lẽ nên cảm ơn những cơn mưa như thế này. Nó làm mình cảm thấy chăm chỉ hơn, thích ngồi nghe tiếng mưa rơi lộp độp, một cái chăn mỏng choàng qua chân, một cốc café nóng và công việc. Hơn nữa, cơn mưa mát lạnh đuổi đi những tiếng bước chân, những nhóm người tụ tập và qua lại. Yên tĩnh hẳn. Chỉ có tiếng mưa, tiếng bàn phím, tiếng tim đập thình thịch. Ôi kỳ thi!  


Moscow 21/05/03


By Mai K Đa Blog
maikda.com