Ngu thì chết


NGU THÌ CHẾT
Truyện 100 chữ

             - Lễ tình nhân anh có tặng quà ai không đó? Em cấm anh tặng quà cho ai đó. Để tiền chơi điện tử thì ok.
             - Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ mua quà cho em thôi, để dành khi nào về thì nhận. Còn em thì sao? Có thằng nào tặng quà không? Tặng thì có nhận không?
             - Giờ thì chưa có món quà nào cả. Thằng nào tặng thì nhận. Dại gái, ngu thì chết bệnh tật gì.
             - …..


Ghi chép bên bìa rừng…

By Mai K Đa Blog
maikda.com