Khúc tháng chín

Sáng tác: Du Tử Lê 

Này tháng chín, này em, này tháng chín, 
Em biết không, tôi kẻ đứng bên đường 
Hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy 
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?. 

Này tháng chín, mùa thu về rất mới 
Bởi hôm qua có kẻ mới qua đời 
Hồn thánh thiện, lối vào thơm cỏ dại 
Em xạ hương, từ quá khứ tôi 

Này tháng chín, mùa thu về như thể 
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào 
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói 
Chàng phục sinh, như một giấc mơ. 

Này tháng chín, mùa thu hồng lối biếc 
Mưa ở đâu, mưa ướt trí nhớ ai 
Hồn hải điểu có bao giờ quy thuận 
Bỗng bình mình, như một cửa gương 


Này tháng chín, mùa thu về như thể 
Giữa đêm qua có kẻ lẻn vào 
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói 
Chàng phục sinh, như một giấc mơ. 

Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải 
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày 
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại 
Những con đường (những sợi tóc rơi) 
Những con đường mãi mãi chả ai thôi 
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó. 

Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ 
Hoàng hôn em, tôi gửi một que diêm... 

Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ: 
"hoàng hôn em, tôi gửi một que diêm".


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan