Xin cho yêu em nồng nàn, dù tháng năm buồn vui bàng hoàng...

Như hoa đem tin ngày buồn 
Như chim đau quên mùa xuân 
Còn trong hôn mê buồn tênh 
Lê mãi những bước ê chề 
Xin cho thương em thật lòng 
Xin cho thương em thật lòng 
Còn có khi lòng thôi giá băng 

Cho em môi hôn vội vàng 
Cho em quen ân tình sâu 
Dù em không mong dài lâu 
Xin cất lấy ước mơ đầu 
Cho tôi yêu em nồng nàn 
Cho tôi yêu em nồng nàn 
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng 

Vì đâu mê say phồn hoa 
Như áo gấm sáng lóng lánh 
Ôm rách nát không tâm linh 
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn 
Còn yêu chi hoa ngày xanh 
Héo hon vì mong manh 
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng 

Thương em khi yêu lần đầu 
Thương em lo âu tình sau 
Dù gương xưa không được lau 
Soi lấy bóng mối duyên sầu 
Cho tôi yêu em nồng nàn 
Cho tôi yêu em nồng nàn 
Dù biết yêu tình yêu muộn màng

Tình khúc cho em
---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan