Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII


Lê Thị Tuyết*,  Mai K Đa**, Dương Quốc Quân***
Tạp chí Triết học, số 10 (257) năm 2012, tr 77-86

Từ khóa: Triết học Nga, Lịch sử triết học Nga, Triết gia Nga, Lomonosov, Triết học tôn giáo Nga, Mai K Đa, Sự hình thành triết học ở nước Nga, Triết học Xô Viết, Chính thống giáo

* Tiến sĩ triết học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
** Thạc sĩ triết học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
*** Tiến sĩ triết học, trường HV Tài Chính