Remember when

Đây là bài hát rất xúc động, khi chúng ta già đi,có những lúc nhớ lại những giây phút bên người mình yêu thương từ lúc quen nhau đến lúc đầu bạc răng long với những thăng trầm của cuộc sống,lúc gần gũi,lúc chia xa nhưng không thể chia cắt được tình yêu chân thành của chúng ta.


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan