Nhưng em chỉ cần biết một điều thôi

Nếu muốn đi thì cứ đi, nếu muốn quên thì cứ quên 
Nhưng hãy nhớ rằng cuối con đường không thể nào quay lại được nữa!

---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan