Hờn chi giận chi người ơi hãy thứ tha lỗi lầm


Hờn chi giận chi người ơi hãy thứ tha lỗi lầm 
Về đây anh xin hứa yêu chỉ một mình em thôi 
Về đây cùng anh nguyện thề hạnh phúc có đôi 
Trọn đời !!!


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan