Ảnh hiếm về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 100 năm trước

Đài Sputnik mới đây đăng tải loạt ảnh giá trị về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX.

Cách mạng Tháng Mười Nga, một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, diễn ra tại Nga vào tháng Mười (theo lịch mới là tháng 11) năm 1917 và có ảnh hưởng đến tiến trình tiếp theo của lịch sử toàn thế giới. Ảnh: Cuộc tấn công Cung điện Mùa đông ở Petrograd ngày 25/10/1917. Cảnh trích từ bộ phim "Tháng Mười" của Sergei Eisenstein và Grigori Aleksandrov. Ảnh: Sputnik.

Đảng Bolshevik (Đảng Xã hội-Dân chủ Nga Bolshevik) với Vladimir Ulyanov (bí danh trong Đảng là Lenin) đóng vai trò khởi xướng, tư tưởng gia và nhân vật chính lãnh đạo cách mạng. Ảnh: Vladimir Lenin - nhà tổ chức và người lãnh đạo Cách mạng tháng Mười 1917 ở Nga. Ảnh: Sputnik.

Kết quả của cuộc Cách mạng Tháng Mười, nước Nga thay đổi chính quyền. Từ đó, đất nước do Chính phủ vô sản lãnh đạo, thay cho chính quyền tư sản. Ảnh: Đội ngũ binh sĩ cách mạng diễu hành trên phố Nikolskaya ở Matxcơva năm 1917. Ảnh: Sputnik.

Đội thủy thủ vũ trang và binh lính kéo về tràn ngập Cung điện Mùa đông những ngày tháng 10/1917. Ảnh: Sputnik.

Pháo thủ bảo vệ Cung điện Mùa đông những ngày tháng 10/1917. Ảnh: Sputnik.

Đội Cận vệ Đỏ trên đường phố Petrograd năm 1917. Ảnh: Sputnik.

Công nhân trên xe bọc thép ở Quảng trường Đỏ tại Matxcơva năm 1917. Ảnh: Sputnik.

Các thủy thủ Baltic tham gia tấn công vào Cung điện Mùa đông ở Petrograd vào tháng 10/1917. Ảnh: Sputnik.

Tuần dương hạm “Rạng Đông” năm 1917. Ảnh: Sputnik.

Chiến sĩ Cận vệ Đỏ bên đống lửa trong những ngày Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười tại thành phố Petrograd vào tháng 10/1917. Ảnh: Sputnik.

Gian Gothic trong Cung điện Mùa đông – dinh thự của Chính phủ lâm thời, sau khi những người Bolshevik giành được trong cuộc Cách mạng Tháng Mười ngày 7/11/1917 tại thành phố Petrograd. Ảnh: Sputnik.

Cuộc cách mạng tư sản-dân chủ tháng Hai năm 1917, khởi đầu nổi dậy ở Petrograd. Ảnh: Sputnik.

Cuộc mít tinh của công nhân và binh lính Petrograd ngày 25/10 (tức ngày 7/11) năm 1917. Ảnh: Sputnik

Lính gác bảo vệ văn phòng của V.I. Lenin ở Smolnyi. Petrograd năm 1917. Ảnh: Sputnik.

Cung điện Tiểu Nikolayevsky bị hư hại năm 1917. Ảnh: Sputnik.


By Mai K Đa Blog
maikda.com