Hộp thư gửi đến ông già Tuyết ở thủ đô Moscow năm mới 2019

Hộp thư gửi đến ông già Tuyết ở thủ đô Moscow năm mới 2019

Ở 8 công viên ở thủ đô Moscow, người ta đặt những chiếc hộp đặc biệt và để cho những em bé gửi những phong thư cùng với lời ước cho ông già tuyết. Để gửi thư cho ông già tuyết thì có thể dùng các phong thư bình thường vẫn hay dùng ở bưu điện, ở dó cần phải biết gửi cho ai (Gửi ông già tuyết), và cần phải ghi rõ tên của mình, địa chỉ và mã số bưu chính.
By Mai K Đa Blog
maikda.com