Sinh viên Việt Nam tại RUDN dâng hoa tượng đài Bác Hồ nhân ngày thành lập Đảng 3.2.2019

Sinh viên Việt Nam tại RUDN dâng hoa tượng đài Bác Hồ nhân ngày thành lập Đảng 3.2.2019
By Mai K Đa Blog
maikda.com