Sinh viên Việt Nam tại RUDN gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi 2019

Sinh viên Việt Nam tại RUDN gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi 2019

Вьетнамские студенты в РУДН говтовят Бан Чынг (национальное блюдо) для  традиционного нового года Тэт 2019


Bài viết: Hồng Phượng
Ảnh: Mai K ĐaBy Mai K Đa Blog
maikda.com