Triết học và ý thức hệ từ Mác đến hậu hiện đại

Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga

TRIẾT HỌC VÀ Ý THỨC HỆ TỪ MÁC ĐẾN HẬU HIỆN ĐẠI

464 trang
Nhà xuất bản: Tiến bộ - Truyền thống (Moskva), 2019.

Философия и идеология: от Маркса до постмодерна / Отв. ред. А.А. Гусейнов, А.В. Рубцов, сост. А.В. Рубцов. – М.: Прогресс-Традиция, 2018. – 464 c. ISBN 978-5-89826-506-9


Cuốn sách có liên quan đến nghiên cứu về mối quan hệ giữa triết học và ý thức hệ trong khuôn khổ một loạt các sự kiện khoa học của Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, diễn ra vào những năm 2016 – 2018. Cuốn sách về mối quan hệ giữa triết học và ý thức hệ là sự tiếp nối của một thứ rất cũ, nhưng cũng là một nỗ lực để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Các tác giả và bài viết trong cuốn sách:

Рубцов А.В.
Sau giải trừ ý thức hệ: những vấn đề về ý thức hệ của Viện Triết học (thay cho lời tựa)

Phần 1.
Соловьев Э.Ю.
Triết học như là sự phê phán các ý thức hệ

Соловьев Э.Ю.
Ý thức hệ như là đối tượng của phê phán triết học

Межуев В.М.
Triết học như là ý thức hệ

Рубцов А.В.
Những ảo tưởng về giải trừ ý thức hệ

Рубцов А.В.
Ý thức hệ và ái kỷ. Chứng cuồng sự hùng vĩ: quan sát, triệu chứng học, nguồn gốc

Рубцов А.В.
Các ý thức hệ và ái kỷ. Những thuần thoại về sự toàn năng: tái phát, trầm trọng, dịch bệnh

Phần 2.
Федорова М.М.
Các ý thức hệ mới nhất và cuộc khủng hoảng của ý thức lịch sử về tính hiện đại

Лекторский В.А.
Tính tất yếu của ý thức hệ (ý thức hệ, khoa học và triết học)

Кара-Мурза А.А.
Triết học Nga về sự chuyển đổi “tư tưởng» và «ý thức hệ” (Vladimir Solovyov về “sự suy thoái của chủ nghĩa Xlavơ)

Блюхер Ф.Н., Гурко С.Л.
Chiến tranh thần thánh trong giai đoạn thế tục

Сыродеева А.А.
Triết học và ý thức hệ: ảo tưởng của giải trừ ý thức hệ (tổng hợp hội thảo bàn tròn)

Миронов В.В.
Về vai trò của triết học trong xã hội: những bài học của Các Mác

Phần 3
Лапин Н.И.
Mác trẻ: công thức của chủ nghĩa nhân văn hiện thực – nguồn gốc, ý nghĩa dân chủ chung, những triển vọng

Межуев В.М.
Tư tưởng về lịch sử thế giới trong học thuyết của Mác

Корсаков С.Н.
Vấn đề của triết học trong chủ nghĩa Mác (nước Nga – Liên Xô, một phần ba đầu của thế kỷ XX)

Блюхер Ф.Н., Гурко С.Л.
Lý thuyết mácxít về giai cấp từ cái nhìn của kinh tế học hiện đại

Павлов А.В.
Chủ nghĩa hậu hiện đại: một dự án mácxít không hoàn thiện

Миронов В.В.
Mác và nước Nga: tính phức tạp của nhận thức lẫn nhau

Рубцов А.В., Сыродеева А.А.
Triết học và ý thức hệ: nhà thiết kế chủ đề (thay cho lời kết)

Mai K Đa dịch phu từ tiếng Nga

LINK TẢI CUỐN SÁCH
 • HỒNG PHƯỢNG STORE
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
  Nơi mua sắm tin cậy cho bạn và gia đình!
  Khu vực quảng cáo:

  Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu để chúng tôi tư vấn miễn phí tại đây. Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được gửi tới các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, SĐT hoặc địa chỉ liên hệ. Xin cảm ơn!
  Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
  Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
  ---------------------------------------------------------------------------
  CÀ DẦM TƯƠNG XỨ NGHỆ
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: cadamtuongxunghe.com
  Hương vị cà miền Trung - Cho bữa cơm gia đình thêm ngon!