[Video] Không khí bữa tiệc đón chào năm mới 2019 của sinh viên RUDN

[Video] Không khí bữa tiệc đón chào năm mới 2019 của sinh viên RUDN
Nhà hàng Hạ Long, thủ đô Moscow

Nguồn: Bếp Phượng

By Mai K Đa Blog
maikda.com