[Video] Màn đốt pháo hoa Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2018 của sinh viên RUDN

[Video] Màn đốt pháo hoa Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2018 của sinh viên RUDN
Phía sau hồ trong khu KTX của trường RUDN

Sinh viên RUDN đốt pháo hoa đón giao thừa 2019
Nguồn: Bếp Phượng

By Mai K Đa Blog
maikda.com