Hội thảo Nghiên cứu KHSV khoa Triết học USSH VNU năm học 2018 - 2019

Hội thảo Nghiên cứu KHSV khoa Triết học USSH VNU năm học 2018 - 2019

Ngày 8/4/2019, Khoa Triết học (VNU-USSH) đã tổ chức thành công Hội thảo Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Khoa.
Nguồn: LCĐ - LCH Khoa Triết học - USSH


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan