Lê Thị Hồng Phượng - Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga)

Bài báo tiếng Nga
Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga) 
Tác giả Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân 


Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Khoa học xã hội trong thế giới hiện đại: Tâm lý học, xã hội học, triết học, sử học Số phát hành 2 Trang 27-31---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan