Lê Thị Hồng Phượng - The difficulties of cultural integration of Protestantism in Vietnam (in russ.)

Công trình xuất bản
The difficulties of cultural integration of Protestantism in Vietnam (in russ.) 
Tác giả Mai K Da, Le Thi Hong Phuong 


Ngày xuất bản 2019/4 Tạp chí Electronic scientific & practical journal «Humanities scientific researches» Số phát hành 4 Nhà xuất bản ISSN 2225-3157By Mai K Đa Blog
maikda.com