Lê Thị Hồng Phượng - Hội nhập văn hóa của Kitô giáo: tích cực và hạn chế (tiếng Nga)

Tiêu đề của bài báo
Hội nhập văn hóa của Kitô giáo: tích cực và hạn chế (tiếng Nga) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and innovations» 
Tập 4 
Nhà xuất bản Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and innovations»


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan