Lê Thị Hồng Phượng - Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lão giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga)

Tiêu đề công trình xuất bản
Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lão giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Nhà khoa học trẻ Tập 15 Trang 324-327 
Nhà xuất bản Nhà khoa học trẻ


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan