Lê Thị Hồng Phượng - Những khó khăn của quá trình hội nhập văn hóa của đạo Tin Lành ở Việt Nam (tiếng Nga)

Tên bài báo
Những khó khăn của quá trình hội nhập văn hóa của đạo Tin Lành ở Việt Nam (tiếng Nga) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nhân văn Tập 4 
Nhà xuất bản Nghiên cứu khoa học Nhân văn
Lê Thị Hồng Phượng triết học


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan