Lê Thị Hồng Phượng - Possibility of cultural integration of Protestantism and Taoism in Vietnam: philosophical analysis (in russian)

Tên bài báo xuất bản
Possibility of cultural integration of Protestantism and Taoism in Vietnam: philosophical analysis 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Young scientist Số phát hành 15 Trang 324-327 
Nhà xuất bản Young scientist


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan