Lê Thị Hồng Phượng - Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки

Bài báo 
Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки 

Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 

Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» 
Tập 4 
Nhà xuất bản Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации»

Май К.Д., Ле Т.Х.Ф. Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/04/89162 (дата обращения: 27.04.2019).
ISSN 2223-4888


Lịch sử triết học, triết học tôn giáo, tôn giáo học, văn hóa học, triết học văn hóa, xã hội và nhân văn, Lê Thị Hồng Phượng triết học
---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan