Lê Thị Hồng Phượng - Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Bài báo tiếng Nga
Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность 
Tác giả Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг 


Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия Tập 2 Số phát hành 26 Trang 23-29 Nhà xuất bản МЦНО


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan