Khoa Triết học USSH-VNU 2020. Tọa đàm nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế lần 2

Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2020, tại văn phòng Khoa Triết học đã tổ chức buổi Tọa đàm nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế. Đây là tọa đàm lần thứ 2 của khoa về chủ đề này.

Khoa Triết học, Trường Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà NộiBy Mai K Đa Blog
maikda.com