Phòng chờ giảng viên đẹp và ấm cúng quá!

 Ghé vào phòng chờ cho giảng viên có trà bánh sẵn, hoa tươi và hương trầm dịu nhẹ. 


By Mai K Đa Blog
maikda.com