Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism - Nizhnikov S.A., Le Thi Hong Phuong

 Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism Nizhnikov S.A., Le Thi Hong Phuong Nizhnikov S.A., Le Thi Hong...

TS. Dương Quốc Quân - Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)

TS. Dương Quốc Quân  Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh  (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng) TS. Dươn...

50 câu hỏi thi tốt nghiệp chương trình Nghiên cứu sinh ngành lịch sử triết học

50 câu hỏi thi tốt nghiệp chương trình Nghiên cứu sinh ngành lịch sử triết học 1. Становление философии как формы теоретического знани...

Lê Thị Hồng Phượng - Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Bài báo tiếng Nga Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме  Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng, Dư...

Lê Thị Hồng Phượng - Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Bài báo tiếng Nga Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность  Tác giả Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле...

Lê Thị Hồng Phượng - Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет

Bài báo tiếng Nga Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет  Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng  Ngà...