Chuyên ban Lịch sử triết học và Tôn giáo phương Tây K61 học tập thực tế tại Ninh Bình

Chuyên ban Lịch sử triết học và Tôn giáo phương Tây K61 học tập thực tế tại Ninh Bình  Đan viện Châu Sơn Nhà thờ S...

Tâm trí hoạt động và tâm trí thụ động

Theo nghĩa đen của từ thì có thể dịch là trí tuệ hoạt động và trí tuệ thụ động Tâm trí hoạt động và tâm trí thụ động Cái này trong tr...

Xuất bản Quốc tế - xuatbanquocte.com - Kênh uy tín hỗ trợ xuất bản quốc tế ngành khoa học xã hội

Xuất bản Quốc tế - Giới thiệu kênh uy tín hỗ trợ xuất bản quốc tế ngành khoa học xã hội Xin giới thiệu với mọi người một kênh thông tin h...

Sinh viên khoa Triết giao lưu cùng TS. Phạm Quỳnh Châu

Sinh viên khoa Triết giao lưu cùng TS. Phạm Quỳnh Châu. TS. Phạm Quỳnh Châu, cựu SV K40 Triết học, là giảng viên Đại học Tài chính Marketti...

Cán bộ trẻ khoa Triết học học tập kinh nghiệm xuất bản quốc tế

Học tập kinh nghiệm xuất bản quốc tế. Cán bộ GV khoa Triết học nghe những chia sẻ của TS. Phạm Quỳnh Châu. TS. Phạm Quỳnh Châu, cựu SV K40 ...

Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại

Toạ đàm  VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ, TRIẾT HỌC VÀ MINH TRIẾT TRONG ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI • Diễn giả: Các Tác...