Blog

Ba con bươm bướm

Mai K Đa dịch (nghịch)

Có ba con bươm bướm bay tới một ngọn nến đang cháy. Chúng bắt đầu tranh luận về bản chất của lửa.

Con thứ nhất bay gần tới ngọn lửa, quay lại và nói:
- Lửa phát sáng!

Con thứ hai bay gần hơn và bị đốt cháy cánh. Khi trở lại, nó nói:
- Lửa thiêu đốt!

Con thứ ba bay rất gần ngọn lửa, biến mất trong đám cháy và không trở lại. Nó biết được những gì mà nó muốn biết, nhưng đã không thể có cơ hội nói về điều mà nó biết.
Три бабочки

Три бабочки, подлетев к горящей свече, принялись рассуждать о природе огня. Одна, подлетев к пламени, вернулась и сказала:
— Огонь светит.

Другая подлетела поближе и опалила крыло. Прилетев обратно, она сказала:
— Он жжётся!

Третья, подлетев совсем близко, исчезла в огне и не вернулась. Она узнала то, что хотела узнать, но уже не смогла поведать об этом оставшимся.

Type and hit Enter to search

Close