Blog

Vĩnh biệt người bạn nhỏ

Vĩnh biệt người bạn nhỏ. Điện thoại về nhà nghe bị trộm bắt mất mà xót cả lòng. Chỉ biết nói lời vĩnh biệt người bạn thân thiết!Type and hit Enter to search

Close