Blog

Niềm tin

Tất cả những gì đã qua là đã qua 
Anh đã quên, xin em đừng nhắc lại 
Tất cả những gì sẽ tới là sẽ tới 
Em đã tin, cho nên anh sẽ nói 

Chúng ta quên những chuyện buồn đã qua 
Chúng ta quên những ngày xưa đã xa 
Nếu có một giọt đắng cay trong mắt anh còn đọng lại 
Thì như thê với em anh có lỗi 


Chúng ta tin và chúng ta sẽ nói 
Trời là xanh với cặp mắt em nhìn 
Đường là thẳng với bàn chân bước tới 
Và tương lai là đẹp, chúng ta tin 

Dù phía trước còn nhiều điều gian khổ 
Dù lửa hồng còn buổi mới nhom nhem 
Du những gì đã qua còn mong quay lại nữa 
Nhưng tương lai là đẹp chúng ta tin 
Chúng ta yêu và chúng ta đi tới!

Type and hit Enter to search

Close