Blog

Mùa đông ở thành phố Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod là thành phố lớn thứ 4 ở Nga, sau Moskva, St. Petersburg, và Novosibirsk. Dân số theo điều tra năm 2002 là 1.311.252 người. Đây là trung tâm kinh tế và văn hoá của vùng kinh tế Volga-Vyatka, cũng là trung tâm hành chính của tỉnh Nizhny Novgorod và Vùng liên bang Volga. Từ năm 1932 đến năm 1990 thành phố này có tên Gorky (Горький) theo tên nhà văn Maxim Gorky sinh ra ở đây.Quảng trường Minin và Pozharsky - quảng trường trung tâm của thành phố.


Nizhny Novgorod Kremlin
Tháp Demetrius - tháp chính và cổng chính của Nizhny Novgorod Kremlin. Là biểu tượng chính thức của Nizhny Novgorod.
Nhà thờ Michael Archangel

Type and hit Enter to search

Close