Blog

Peter, Chúng tôi yêu bạn - Питер, я люблю тебя!

Chúng tôi vô cùng yêu quý thủ đô phía bắc, một nửa thế giới phía bắc, thủ đô văn hóa của chúng tôi - Peter. Peter là tên gọi thân thương thành phố Saint Peterbursg của nước Nga. Đây là thủ đô của nước Nga sa Hoàng và là thành phố văn hóa, thành phố đẹp nhất nước Nga và châu Âu.

Đây là những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Aleksandr Petrosnhyan (Александр Петросян) về thành phố Sait Peterbursg, quê hương và nơi ông đang làm việc.
Type and hit Enter to search

Close