Blog

Sách Triết học như Lịch sử triết học của Oyzerman T.I.

Sách: Triết học như Lịch sử triết học
Tác giả: T.I. Oyzerman (Т. И.Ойзерман)
Nhà xuất bản Aleteya (АЛЕТЕЙЯ), Saint Petersburg (Санкт-Петербург),1999
Dung lượng cuốn sách gần 500 trangMỞ ĐẦU

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
1. Triết học như sự thống nhất giữa nhận thức khoa học và ngoài khoa học 
2. Sự đa nguyên của các học thuyết triết học như một quá trình nhận thức đặc thù
3. Quá trình lịch sử - triết học và sự phát triển của các tri thức khoa học
4. Có hay không tính phổ quát trong lĩnh vực văn hóa? 
5. Nhận thức luận duy cảm và sự tìm tòi nghiên cứu – khoa học hiệu quả
6. Có hay không hệ vấn đề logic ngoài giới hạn của logic hình thức?
7. Triết học và các khoa học cơ bản trong hệ thống chủ nghĩa duy tâm biện chứng của Hegel
8. Quan điểm hiện tượng luận về triết học như đỉnh cao của văn hóa tinh thần  
9. Triết học về triết học của Martin Heidegger

TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC
1. Triết học của Kant như sự xem xét lại triệt để siêu hình học và luận chứng mới của nó
2. Vấn đề cách hiểu của Kant về đối tượng của siêu hình học.
3. Về đặc trưng của chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm của Kant: Siêu hình học của tự do       
4. Mục đích luận đạo đức của Kant và ý nghĩa hiện đại của nó 
5. Khoa học tri thức (tiếng Đức Wissenschaftslehre) của Fichte – siêu hình học mang tính ý chí luận về tự do và sự phủ định nó  
6. Về đặc trưng của triết học Schelling: nguyên tắc đồng nhất giữa tất yếu và tự do
7. Triết học của Hegel như học thuyết về khởi thủy của tự do
8. Vấn đề nghĩa vụ trong triết học Hegel
9. Vấn đề giải phóng con người trong triết học Feuerbach

KẾT LUẬN

Vài nét về tác giả cuốn sách:
Teodor Oizerman (sinh 1914, hiện nay đã 103 tuổi) - là triết gia Liên Xô và Nga, nhà lịch sử triết học.

Tiến sĩ Triết học (1951), Giáo sư (1953), Viện sĩ của Liên Xô (1981; 1991 - Nga Viện Hàn lâm Nga), đạt giải của giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1983).
Ông là tác giả của nhiều công trình triết học nổi tiếng được viết bằng tiếng Nga và tiếng Đức.

Chi tiết hơn về nhà triết học này xem tại:
https://en.wikipedia.org/wiki/Teodor_Oizerman
Mai K Đa dịch từ tiếng Nga

Type and hit Enter to search

Close