Blog

Sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Klaus Schwab

Hôm vừa rồi thi xong môn "Tính hiện đại như một vấn đề triết học". Thi xong rồi nhưng thầy giáo vẫn giới thiệu đọc cuốn sách vừa mới được xuất bản trong tháng này tại Nga. Đó là cuốn "Четертая промышленная революция" - "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", một cụm từ mà trong mấy tuần vừa rồi xuất hiện nhiều trên báo chí ở Việt Nam. Đây có thể coi là cuốn sách giải thích rõ ràng thế nào là Cách mạng công nghiệp 4.0. Mình chưa đọc cuốn sách mà cũng chỉ mới đọc mục lục thôi, nhưng cũng có nhiều điều hay liên quan đến chuyên ngành Triết học. Đây là cuốn sách được dịch từ tiếng Anh sang. Tên gốc là The Fourth Industrial Revolution của tác giả Klaus Schwab. Hy vọng cuốn sách sẽ được sớm dịch sang tiếng Việt.Type and hit Enter to search

Close