Blog

Tọa đàm Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học khoa Triết học

Ngày 01.07.2020, Khoa Triết học đã tổ chức Tọa đàm "Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học". Đây là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm xuất bản các ấn phẩm khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các thầy cô có kinh nghiệm trong việc xuất bản đã chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực và bổ ích, bên cạnh đó, một số giải pháp cũng được đề cập nhằm tăng cường chất lượng bài báo và khả năng xuất bản trên các tạp chí hàng đầu.


Type and hit Enter to search

Close