Blog

Hãy về với Teams Triết học USSH VNU

 Trong cuộc trò chuyện với một chàng trai trẻ lạ mặt, Socrat hỏi chàng trai: 

- Này chàng trai, đi đâu có thể tìm thấy bột mỳ và dầu ăn? 

Chàng trai trả lời một cách nhanh nhạy: 

- Ra chợ thưa ông! 

-  Thế đi đâu để tìm thấy trí tuệ  và đức hạnh? Socrat hỏi tiếp.

Chàng trai trẻ lúng túng. 

- Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy. Socrat nói với với chàng trai.

Không biết Socrat đã đưa chàng trai đi đâu, nhưng tôi biết chắc vào khoa Triết, các bạn sẽ tìm thấy cái điều mà Scrat nói.

#PhilosophyTeamsUsshVnu

#TuHao45namKhoaTrietHoc


Type and hit Enter to search

Close