Blog

Phần thi "Hoá trang nhà triết học" - "Philosophy 2022- Chuyến đi của Thanh xuân".

“Hoá trang nhà triết học” là một phần thi đặc biệt ấn tượng của buổi Gala “Đêm Thanh Xuân”

4 đội thi đại diện cho 4 lớp hoá trang nhà triết học và thuyết trình về sự liên quan của trang phục với tư tưởng của Triết gia. Các triết gia được các lớp lựa chọn hoá trang đó là Pytagor (K66); Martin Heidegger (K65); Nguyễn Trường Tộ (K64) và Albert Camus (K63). Sau khi trình diễn trang phục, các đội thi thuyết trình về trang phục của mình.

Kết quả cuộc thi: Giải nhất: K64; Giải nhì: k66; Hai giải ba thuộc về K65 và K63.
Type and hit Enter to search

Close