Blog

Tọa đàm "Tôn giáo và việc giải quyết những vấn đề sinh thái từ kinh nghiệm Hàn Quốc"

 Tọa đàm "Tôn giáo và việc giải quyết những vấn đề sinh thái từ kinh nghiệm Hàn Quốc" giữa các Giáo sư đến từ Kyung Hee University (Hàn Quốc), Trung tâm NC Tôn giáo đương đại (USSH-VNU) và Khoa Triết học (USSH-VNU) ngày 20 tháng 2 năm 2023
Type and hit Enter to search

Close