Blog

Tóm tắt kiến thức Triết học Mác - Lênin (dành cho bậc đại học) - soạn bởi Mai K Đa

 Tóm tắt kiến thức Triết học Mác - Lênin (dành cho bậc đại học)

soạn bởi Mai K Đa


Lời giới thiệu

“Tóm tắt kiến thức Triết học Mác - Lênin (dành cho bậc đại học)” được biên soạn với mục đích hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và thi môn Triết học Mác - Lênin. Tài liệu nỗ lực tóm tắt ngắn gọn những nội dung quan trọng nhất của môn học dựa trên Giáo trình Triết học Mác – Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 2021 tại nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tài liệu này được soạn bởi TS. Mai K Đa, giảng viên tại Bộ môn Lịch sử Triết học, Khoa Triết học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là tài liệu lưu hành nội bộ, không phát hành thương mại và truy cập miễn phí. Tài liệu chưa được xuất bản, vui lòng không trích dẫn.

Tài liệu được cập nhật, bổ sung và chỉnh sửa thường xuyên. Xem các bản cập nhật tài liệu tại địa chỉ: elibrary.vn/p/triet-hoc-mac-lenin.html

Rất mong sự góp ý từ phía độc giả để tài liệu hoàn thiện và hữu ích hơn.
Trân trọng cảm ơn!

© Mai K Đa blog & Triết học Nhân Văn
Phiên bản cập nhật tháng 2/2023

Type and hit Enter to search

Close