Blog

2023/08 Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 10/8/2023, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo đã diễn ra phiên họp thứ hai của Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ VI nhằm đánh giá toàn diện và sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ năm, nhiệm kỳ 2017 – 2023 và thảo luận quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Type and hit Enter to search

Close