Blog

Team 8 - MLN131 SE1603-KS - 2023 - Slide thuyết trình Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 Team 8 - MLN131 SE1603-KS - 2023
Slide thuyết trình nhóm
Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Những kỹ năng cần có của sinh viên trong thời đại mới

Sinh viên thực hiện:
Đỗ Cao Đạt
Nguyễn Quý Hiếu
Nguyễn Trí Trương Sơn
Bùi Quang Dương
Nguyễn Mạnh Hưng

Giảng viên:
Mai K ĐaType and hit Enter to search

Close