Blog

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII - Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII 

2012 

Tạp chí Triết học. 

2012. № 10 (257). Tr. 77-86. 

ISSN: 0866-7632 

Viết chung (Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân) 

Thông tin trích dẫn của bài báo:
Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân Tạp chí Triết học, số 10 (257) năm 2012, tr 77-86


Type and hit Enter to search

Close