Blog

Thầy mang hộp đựng tăm đi dạy à?


Thầy mang hộp đựng tăm đi dạy à?

Vợ mua cho cái bình bé bé xinh xinh để đựng cafe, ngoài một bình đưng nước nửa lít có sẵn rồi. Đi một buổi, hay đi cả ngày, nhưng có thêm một chút cafe ngon mang từ nhà theo để uống. Cà phê mua ngoài quán ở đây chưa ưng với một nơi nào cả, thôi thì mang cafe pha từ nhà đi là tốt nhất.

Sinh viên thấy bình cafe của thầy mang lên lớp bé tí ti trong lòng bàn tay. Nhìn cứ tưởng thầy mang theo hộp đựng tăm xỉa răng.

Type and hit Enter to search

Close