Blog

Kỷ niệm cùng lớp M.BL5 FPT HN 2024 hai môn học HCM202 và VNR202

 Kỷ niệm cùng lớp M.BL5 FPTHN 2024 hai môn học HCM202 và VNR202

Ba tuần làm việc liên tục của tháng 4/2024 với hơn 20 chủ đề thảo luận sôi nổi và chất lượng về Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rất ấn tượng với sự chủ động, tích cực, sức trẻ trung, sự sáng tạo  và kiến thức xã hội của các bạn trong lớp. 

Giờ học thầy nghiêm túc, giờ thi thầy quát mắng, chắc chắn có nhiều bạn rất ghét thầy. Nhưng không sao, vẫn chộp chung ảnh tươi cười với thầy lúc kết thúc khoá học là vui hết nấc rồi.

Cảm ơn các em trong lớp đã cùng nhau tổ chức thành công khoá học.

Chúc các em học tập tốt và đón chào nhiều thành công phía trước.

FPT HN, 04/2024

Mai K ĐaType and hit Enter to search

Close