Blog

Lớp IBSTPI FPTU HN ngay 20 & 21/04/2024

Đi một ngày đàng học một sàng khôn 

Lớp IBSTPI FPTU HN ngày 20 & 21/04/2024

IBSTPI (International Board of Standards for Training, Performance and Instruction) là Hội đồng Tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, hiệu suất và hướng dẫn, được thành lập năm 1977. 

Các chuẩn quốc tế về giảng dạy/đào tạo theo IBSTPI là khóa học do nhà Giáo dục tổ chức. 

Các giảng viên khi tham gia giảng dạy tại Tổ chức Giáo dục FPT đều được tham gia khóa đào tạo này.

Khóa học diễn ra trong full 2 ngày và 1 ngày để làm bài test.

Cảm ơn Trường Đại học FPT tại Hà Nội đã tổ chức một khóa học rất bổ ích.
Type and hit Enter to search

Close