Blog

[Giới thiệu sách] Siêu hình học Hy Lạp cổ đại: Sự phát triển và kinh điển - Sergei Nhiznhikov

 Giới thiệu sách

Siêu hình học Hy Lạp cổ đại: sự phát triển và kinh điển

Sergei Nhiznhikov

Sách chuyên khảoДревнегреческая метафизика. Генезис и классика. Монография

С. А. Нижников

ISBN: 978-5-16-006679-0

Издательство: ИНФРА-М

Год издания: 2013


Mục đích chính của công trình là truy tìm nguồn gốc, phân tích và trình bày những vấn đề chính và lôgic của sự phát triển của siêu hình học trong triết học Hy Lạp cổ đại. 

Ở mỗi giai đoạn phát triển của tri thức siêu hình, tính cụ thể của nó được bộc lộ, kết quả được tổng hợp và đưa ra những đặc điểm bản chất. Nguồn gốc của triết học nói chung được coi là sự hình thành của tri thức siêu hình.

Type and hit Enter to search

Close