Blog

Khoa Triết học VNU-USSH đạt giải trong cuộc thi Ấn tượng Nhân văn 2020

 Cuộc thi Ấn tượng Nhân văn do Công đoàn Nhà trường phát động nhằm khẳng định, tôn vinh và quảng bá những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhà trường tới các thế hệ giảng viên, sinh viên

Kết quả, khoa Triết học đạt được các giải:
* Giải C Cụm sản phẩm 2
* Giải Video ấn tượng nhất
Type and hit Enter to search

Close