Blog

Nên hay không theo ngành triết học?

 PV: Triết học được đánh giá là lĩnh vực khó, kén người học và người theo chuyên ngành này cơ hội có việc làm không cao. Thực tế đầu vào và đầu ra của Khoa Triết học những năm qua như thế nào, thưa ông?


PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn: Hiện tại, quy mô tuyển sinh ở các hệ đào tạo của Khoa Triết học đều giảm so với cách đây từ 5 đến 7 năm. Đây là khó khăn chung đối với các ngành khoa học cơ bản. Năm 2016, chương trình đào tạo cử nhân triết học của khoa đã được kiểm định chất lượng theo những tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và được đánh giá ở mức khá. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cho thấy giảng viên và sinh viên của khoa còn hạn chế về ngoại ngữ (tiếng Anh), chuẩn đầu ra và các môn học được thiết kế còn thiên nhiều về lý thuyết, chưa đủ gắn kết với thực tiễn...

https://realsv.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nen-hay-khong-theo-nganh-triet-hoc-652272

Type and hit Enter to search

Close